Ambulances voor besteld vervoer

Besteld vervoer, is vervoer welke is aangevraagd door een bevoegd aanvrager (zoals arts, verpleegkundige of verloskundige), en er sprake is van een medische noodzaak. De centralist van de Meldkamer Ambulance (MKA) beoordeelt de zorgvraag van de patiënt als laag complex.