Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden

Missie en visie

De meldkamer ambulancezorg (MKA) is een belangrijk voorportaal voor de acute zorgketen in de regio Haaglanden. Met gedreven, enthousiaste, en kundige medewerkers, worden jaarlijks ruim 150.000 telefonische meldingen verwerkt. Enerzijds meldingen van burgers via 112, anderzijds meldingen van ketenpartners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en GGZ-medewerkers.

De MKA trieert binnenkomende zorgvragen en streeft ernaar om zorgvragers met een acuut gezondheidsprobleem zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen bieden. In levensbedreigende situaties zal dat inzet van ambulancezorg zijn, in minder levensbedreigende situaties kan de MKA de zorg overdragen aan een ketenpartner.

De MKA zorgt 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor een optimale spreiding en beschikbaarheid van ambulances over de regio en alarmeert functionarissen en instanties bij calamiteiten en grote incidenten.

Wie zijn wij

De geneeskundige meldkamer Haaglanden bestaat uit de MKA en het Ambulance Coördinatie Centrum (ACC). De MKA maakt deel uit van de gemeenschappelijke meldkamer met politie en brandweer waarbij de intake en verwerking van 112-meldingen centraal staat. De samenwerking met politie en brandweer vanuit één meldkamerlocatie maakt het mogelijk om incidenten waarbij meerdere hulpdiensten nodig zijn, snel en efficiënt te kunnen coördineren.  Op de MKA wordt gebruik gemaakt van de Nederlands Triage Standaard (NTS). De NTS ondersteunt de verpleegkundig centralist bij een gestructureerde uitvraag van gezondheidsklachten en adviseert bij het bepalen van de juiste urgentie en de meest passende zorgverlener.

Het ACC bevindt zich in hetzelfde gebouw als de MKA maar op een andere etage. Het ACC maakt geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke meldkamer met politie en brandweer en bestaat uit acht werkplekken die alleen door zorgmedewerkers bemenst worden. Op het ACC komen primair de meldingen van ketenpartners binnen en wordt voor minder urgentie zorgsituaties, in afstemming met ketenpartners, naar de juiste zorgopvolging gezocht. Het ACC streeft er hierbij naar om de meest passende en minst ingrijpende zorginzet te organiseren voor de patiënt.

Op de MKA en het ACC werken zo’n 40 medewerkers; verpleegkundig centralisten, zorgcentralisten, logistiek centralisten, een arts en verschillende stafmedewerkers.

Onze medewerkers

Onder meer met deze medewerkers vormen wij Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden.

Logistiek Centralist

Fresco

Verpleegkundig Centralist

Changita

Verpleegkundig Centralist