Soorten vervoer

Er zijn verschillende vormen van Ambulancevervoer.

Ambulancevervoer is er in verschillende vormen. Hiernaast kan je zien welke vormen er zijn binnen de RAV Haaglanden.

Vragen over Ambulancevervoer?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Hoog complexe ambulance zorg

Een spoedrit is in opdracht van de meldkamer, waarbij de ambulance gezien de ernst van de melding binnen 15 minuten (A1) dan wel 30 minuten (A2) ter plaatse dient te zijn. De meldkamer stelt de urgentie vast.

Laag & midden complex

Bij het woord ‘ambulance’ wordt al snel gedacht aan een gele auto met blauwe zwaailichten en een loeiende sirene. Toch is ambulancezorg veel meer dan spoedvervoer alleen. RAV Haaglanden biedt al jaren verschillende vormen van ambulancezorg aan. Dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Bij laagcomplexe ambulancezorg volstaat grotendeels het werken volgens routines en gaat het om zorg die een verzorgende IG kan geven.
Bij middencomplexe ambulancezorg kan er ook sprake zijn van een meeromvattende, complexere zorgvraag, die past bij het niveau dat een verpleegkundige kan bieden. Laag- en middencomplexe zorg wordt altijd door een ambulanceteam geboden, een chauffeur samen met een verzorgende of een verpleegkundige. Het gaat nooit om spoedeisende ambulancezorg.
Op een laag- en middencomplexe ambulance is ander gekwalificeerd personeel nodig dan op een zorgambulance of op een ALS-ambulance. ALS staat voor Advanced Life Support. RAV Haaglanden hoopt met het inzetten op dit vervoer te voorzien in de vervoersbehoefte van patienten die complexe niet-spoedzorg behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg. Om de verschillen tussen de soorten vervoer inzichtelijk te maken, is er een infographic ontwikkeld.

(Spoedarts) Rapid responder

“De Motorambulance als Rapid  Responder kan precies dezelfde hulp bieden als een gewone ambulance. Het enige wat een Rapid Responder niet kan is een patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.  De Rapid Responder maakt onderdeel uit van onze reguliere ambulancezorg en helpt mee om de piekmomenten op te vangen. Ook ontlasten we de A-ambulances door als dichtstbijzijnde reguliere ambulancecapaciteit de paraatheid van het gebied te dekken. Omdat de Rapid Responder geen patiënt kan vervoeren vanaf een ongeval of andere locatie worden we voornamelijk ingezet voor de eerste hulpverlening ter plaatse. Moet een patiënt toch vervoerd worden naar een ziekenhuis dan vragen we alsnog een reguliere ambulance ter plaatse.

 

Daarnaast is er ook de Spoedarts rapid responder (SPARR). Dit is een huisarts of spoedarts die namens de RAV werkt. De SPARR maakt integraal onderdeel uit van het totale aanbod van ambulancezorg van de RAV Haaglanden. De SPARR wordt gezien als voertuig onder de categorie hoogcomplex.

Het SPARR-team bestaat uit een spoedarts of huisarts en een ambulancechauffeur en rijdt in een snelle compacte visiteauto. Evenals een hoogcomplexe ambulance mag deze auto zich met zwaailicht en sirene door het verkeer bewegen. Daardoor kan een patiënt in nood snel bereikt worden. Het doel van de SPARR is laagdrempelige triage en behandeling door een (huis) arts aan huis. Ook wanneer  de eigen huisarts niet altijd in de gelegenheid is om direct naar een patiënt toe te gaan of omdat de patiënt geen huisarts heeft.”

Ambulances voor besteld vervoer

Het besteld vervoer verleent zorg aan patiënten met een laagcomplexe zorgvraag. Bij laagcomplexe ambulancezorg volstaat het werken volgens routines, standaardprocedures en/of combinaties van (standaard) procedures. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om patiënten die van het ziekenhuis naar huis vervoerd moeten worden.Besteld vervoer wordt altijd aangevraagd door een arts of een zorginstelling bij de MKA.

Om in aanmerking te komen voor besteld ambulancevervoer dient de patiënt minimaal aan één van de onderstaande criteria te voldoen:

  • de patiënt moet liggend vervoerd worden;
  • de patiënt heeft tijdens het vervoer bewaking van vitale functies nodig;
  • de patiënt heeft tijdens het vervoer interventies nodig;
  • de patiënt heeft tijdens het transport psychische begeleiding nodig.