Wij zoeken:

Medisch Manager Ambulancezorg RAV Haaglanden

Als Medisch Manager Ambulancezorg binnen het Stafbureau Zorg ben jij eindverantwoordelijk voor het medisch-inhoudelijk beleid binnen de RAV Haaglanden. Het gaat hier om de medisch-inhoudelijke aspecten van diverse onderwerpen, gerelateerd aan medisch materiaal en apparatuur, opslag en distributie van medicijnen en steriele hulpmiddelen. Bestuur en management van de regionale ambulancedienst adviseer je over alle relevante ambulancezorgverlening en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Vanzelfsprekend ben je uitstekend op de hoogte van wetgeving, uitvoeringsbesluiten, richtlijnen en andere relevante ontwikkelingen die verband houden met ambulancezorg (onder andere BIG, WGBO, Wet ambulancezorg, WKKGZ).

Het mede bepalen van functie- en bekwaamheidseisen van zittende en nieuw aan te stellen ambulancezorgverleners en de noodzakelijke begeleiding vanuit de organisatie behoort ook tot je takenpakket. Je ziet erop toe dat ambulancezorgverleners over de noodzakelijke vaardigheden beschikken om hun beroep uit te oefenen – op basis van bewezen bekwaamheid en bekwaamheidsverklaringen volgt opdrachtverstrekking (autorisatie BIG). Ook bewaak en toets je de medische bekwaamheid van ambulancezorgverleners tijdens inwerktrajecten, dagelijkse hulpverlening, disfunctionering en re-integratietrajecten. Bij gebleken onbekwaamheid trek je de bekwaamheidsverklaring in en geef je een dienovereenkomstig zwaarwegend advies aan directie en management.

Je onderzoekt, bewaakt en ziet toe op het in de praktijk realiseren en naleven van medische prestatie-indicatoren van de RAVH, waaronder medische handelingen en medische diagnostiek. Je bent op de hoogte van alle medische gerelateerde incidenten en klachten binnen het proces ambulancezorg (ketenpartners, ambulancediensten, MKA en patiënten). Ook beoordeel je per incident/klacht of deze intern of extern is. Op basis daarvan bepaal je welke maatregelen nodig zijn conform de vigerende wet-en regelgeving.

Binnen het Stafbureau Zorg werk je – als primus inter pares – samen met je collega MMA. Je geeft functioneel leiding aan beleidsondersteuners en verpleegkundigen die mee uitvoering geven aan de taken van het Stafbureau. Scholing en assessments zijn belangrijk voor de bekwaamheid van onze medewerkers. Daarom werkt het Stafbureau Zorg nauw samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de opleiding.

Ambulancezorg GGD Haaglanden

De RAVH (Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden) is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Haaglanden en bestaat uit de organisaties: Ambulancezorg GGD Haaglanden;  Ambulancezorg Zoetermeer; Ambulancezorg Witte Kruis; Meldkamer Ambulancezorg.

Het doel van Ambulancezorg is het leveren van verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg aan iedereen die er een beroep op doet, ongeacht de omstandigheid. Elke patiënt heeft recht op een gelijke kwaliteit van ambulancezorg. Voldoende inzet om de paraatheid te waarborgen wordt gegarandeerd.

De dienstverlening heeft als kerntaak het permanent leveren van (acute) verpleegkundige en medische zorg en gespecialiseerd vervoer.

 

Wij vragen

Je bent opgeleid tot arts (bij voorkeur ervaring met spoedeisende hulpverlening).  Als BIG-geregistreerd arts heb je relevante kennis van en ruime ervaring (minimaal drie jaar) met de acute zorg. Hierbij heb je aantoonbare belangstelling voor en ervaring in spoedeisende en rampengeneeskunde.

 

Competenties

Besluitvaardigheid; Drukbestendigheid;  Gewetensvolheid; Overtuigingskracht; Netwerkvaardigheid; Prestatiemotivatie; Probleemanalyse; Zelfstandigheid;

Wat bieden wij?

Een functie waarbij je een belangrijke bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling voor de medisch-inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg binnen de RAVH.

Een boeiende baan voor 12 uur per week. Het salaris is maximaal € 5.801,00 ( functionele schaal 65) bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur)

Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, die we daarna bij goed functioneren graag omzetten in een vast dienstverband.

Tevens bieden wij een uitgebreid  arbeidsvoorwaardenpakket (Arbeidsvoorwaardenkader: sector-cao ambulancezorg) zoals:

– pensioenvoorziening via ABP

– 8,33% vakantietoeslag

– 8,33% eindejaarsuitkering

– collectieve kortingen op je zorgverzekering

– uitruil van arbeidsvoorwaarden

– reiskostenvergoeding

Extra informatie

– een assessment kan mogelijk onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure;

– het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de  procedure;

– het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;

– de vacature wordt zowel intern als extern uitgezet;

– de cao sector Ambulancezorg is van toepassing;

– de selectiegesprekken vinden plaats op 11 juli 2022 tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Ivette Koeiman, HR-Personeelsadviseur, 06 – 27 08 86 24.

Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Henriëtte Dekkers – Sinke, Hoofd Ambulancezorg, telefoon: (070) 752 63 40.

 

Je kunt online op deze vacature solliciteren.

De gemeente stelt acquisitie n.a.v. deze vacature niet op prijs.

Solliciteren, zo werkt het!

12 uur per week

5801

Meelopen

   Solliciteren

   ]

   RAV Haaglanden

   Wij staan altijd startklaar om de beste zorg te verlenen op de juiste plaats en tijd.

   RAV Haaglanden

   Waldorpstraat 555
   Den Haag

   T: 112
   E: info@ravhaaglanden.com