Wij zoeken:

Hoofd Bedrijfsvoering Ambulancezorg GGD Haaglanden

De organisatie

RAV Haaglanden staat voor Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden u.a. en is een samenwerkingsverband van de drie ambulancevervoerders in de regio Haaglanden te weten;

 • GGD Ambulancezorg Haaglanden
 • Witte Kruis Ambulancezorg
 • Ambulancezorg Zoetermeer

Daarnaast wordt er samengewerkt met de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden voor de aanname (triage) en uitgifte van alle meldingen.

In de regio werken er ongeveer 300 medewerkers op de ambulance en meldkamer om de inwoners van de regio Haaglanden dagelijks van de beste zorg te kunnen voorzien. Jaarlijks worden ruim 100.000 ritten verreden door verschillende typen ambulances voor hoogcomplexe zorg (spoedvervoer) en midden- en laagcomplexe zorg.

Voor de Ambulancezorg GGD Haaglanden zoeken wij een hoofd bedrijfsvoering.

Ben jij straks de spil tussen de voorbereidings- en uitvoeringsfase binnen de Ambulancezorg GGD, dan ben jij wellicht onze nieuwe collega die ons komt versterken. Een dynamische functie in een dynamische organisatie waar veranderingen elkaar continue opvolgen.

De functie

De werkzaamheden binnen het aandachtsgebied financiën worden uitgevoerd voor zowel eigen productgroep Ambulancezorg GGD Haaglanden als voor de Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. (RAVH). De centrale administratie van de RAVH wordt door de Ambulancezorg GGD Haaglanden verzorgd. Ten aanzien van het Facturatie & Rapportageproces van de RAVH speelt de centrale administratiefunctie een belangrijke rol als spil tussen zorgverzekeraars, de ambulancevervoerders (decentraal) en de control functie (centraal).

Het hoofd bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor de centrale administratie ambulancezorg GGD en RAVH en stuurt de coördinator financiën aan. De coördinator financiën wordt daarnaast ook functioneel aangestuurd door de controller van de RAVH. Het hoofd bedrijfsbureau en de coördinator financiën hebben samen zitting in de financiële commissie van de RAVH.

Het hoofd bedrijfsvoering vertegenwoordigt namens de Ambulancezorg GGD Haaglanden in het regionale paraatheidsoverleg. In dit overleg wordt de RAVH brede paraatheid besproken v.w.b. status te leveren paraatheid en benodigde groei en maakt o.b.v. deze ontwikkelingen een vertaalslag voor de Ambulancezorg GGD Haaglanden op het gebied van benodigde formatie-uitbreiding en impact op dienstroosters en benodigde externe inhuur.

Het hoofd bedrijfsvoering wordt hiërarchisch aangestuurd door de productgroepmanager (PGM)  Ambulancezorg.

Wat ga je doen?
Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en borgen van beleid op gebied van bedrijfsvoering en het realiseren van de stafondersteuning. Als lid van het managementteam (MT) draag je mede zorg voor visie- en beleidsontwikkeling van de organisatie.

Je bent een stevige en inhoudelijke gesprekspartner en aanspreekpunt voor alle interne en externe partijen, je voert het leveranciersmanagement, onderhandelt met leveranciers en bewaakt het proces van contractmanagement, tevens draag je zorg  voor het inkoopbeleid waaronder het wagenpark, (duurzame) goederen, materialen en diensten.

Je bent een ervaren manager die leiding geeft aan de medewerkers van het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau bestaat uit de onderdelen financiën, roosterplanning, wagenparkbeheer, logistiek, huisvesting, administratie en ICT ( totaal 7.6 fte)

Je adviseert de PGM Ambulancezorg door middel van continue monitoring rondom financieringsmiddelen, risicobeheersing, vastgoed-, liquiditeitspositie.

Aangezien het ontwikkelde strategisch beleid op financieel gebied scherp in speelt op actuele ontwikkelingen, behoort het zorg dragen van een  tijdige signalering en advisering van nieuwe informatie, ontwikkelingen en trends op het gebied van financieel economisch ook tot je takenpakket.

Je bent een kei in het zorgdragen voor de financiële beleidsontwikkeling en implementatie en de toetsing aan alle (externe) vastgestelde indicatoren en (wettelijke) vereisten en aan de door de organisatie vastgestelde uitgangspunten en kaders.
Als betrokken manager heb je daarbij aandacht voor de talenten en ontwikkeling van jouw medewerkers en faciliteer je een werkomgeving waarin veilig en vanuit vertrouwen wordt gewerkt.

Het profiel

 • Je hebt aantoonbare academisch werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde relevante opleiding .
 • Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving, financiering in de gezondheidszorg, financiële processen in de organisatie, contractmanagement en inkoop (Nevi MIL of hoger) en automatisering zijn vereist.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van leidinggeven, projectmanagement en financiële advisering op strategisch niveau, daarnaast beschik je ook over belangrijke vaardigheden als commercieel inzicht, kostenbewustzijn en een sterk cijfermatig inzicht
 • Zelfstandigheid is vereist bij het uitvoeren van de werkzaamheden naar eigen inzicht binnen de wettelijke kaders en het organisatiebeleid.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, overtuigingskracht, het overwinnen van weerstand en het overbruggen van tegenstellingen zijn vereist bij de beleid adviserende gesprekken met management en PGM Ambulancezorg en bij het leidinggeven.
 • Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de tijdige signalering van wijzigingen in de financiële positie van organisatiedelen en voor de ontwikkeling en bewaking van het financieel beheer en lange termijnbeleid.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij o.a. voor het toelichten en onderbouwen van rapportages en adviezen binnen het MT. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities, analyses en onderzoek rapportages.

Overige informatie

Ambulancezorg GGD Haaglanden is onderdeel van de GGD Haaglanden

Ambulancezorg GGD Haaglanden is onderdeel van de GGD Haaglanden, onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag. Samen met Ambulancezorg Witte Kruis en Ambulancezorg Zoetermeer vormt Ambulancezorg GGD Haaglanden de Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. (RAVH). De Meldkamer Ambulancezorg (MKA), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden, is middels een overeenkomst verbonden aan de RAVH.

De missie van Ambulancezorg GGD Haaglanden is: De Ambulancezorg GGD Haaglanden biedt kwalitatief hoogwaardige en doelmatige ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat.

De bijbehorende visie luidt: Wij,

 • verlenen pre-hospitaal / extramuraal (spoedeisende) hulp; behandelen aandoening of letsel patiënt.
 • leveren geneeskundige zorg bij ongevallen en rampen.
 • leveren gedifferentieerd patiëntenvervoer van en naar een ziekenhuis of zorginstelling zonder spoed.
 • ondersteunen bij prioriteiten in publieke gezondheidscampagnes.
 • staan paraat bij grote manifestaties en evenementen.

Wij onderschrijven de OCW en GGD kernwaarden. Additioneel hebben wij een aantal kernwaarden die we willen uitdragen en conform (intern extern) willen handelen: professioneel, verbindend en zorgzaam.

Professioneel:  Wij handelen op basis van professionele standaarden én eigen inzicht; pas toe of leg uit.

Verbindend: Wij zijn inlevend naar de patiënt en werken samen met elkaar en anderen om de juiste zorg te leveren.

Zorgzaam. Wij kijken om naar de patiënt, zijn/haar naaste(n) en elkaar en helpen waar we kunnen.

In verband met de inwerkingtreding van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) per 1 januari 2021 zal de samenwerkingsrelatie met de MKA zeer waarschijnlijk op korte termijn anders worden vorm gegeven.

Wij bieden

Een functie waarbij je een belangrijke bijdrage levert aan de Ambulancezorg GGD Haaglanden. Een leuk team van enthousiaste collega’s die graag met je samenwerken. In deze functie is ruimte voor eigen initiatief in een uitdagende en veranderende organisatie.

Wij bieden een dienstverband voor in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met de intentie om dit, bij gebleken geschiktheid, om te zetten naar een vast dienstverband met een contractomvang van gemiddeld 36 uur per week. De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld. Aanvang bij voorkeur zo snel mogelijk.

De functie is ingedeeld in functiegroep Sg65 van de sector cao Ambulancezorg. Het maximum salarisbedrag is vastgesteld op het bedrag van € 5.801,00  bruto per maand (conform de nieuwe salarisschalen per 01 maart 2022 van de cao Ambulancezorg)

Tevens bieden wij een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket/ arbeidsvoorwaarden kader, zoals:

 • Sector cao Ambulancezorg
 • pensioenvoorziening via ABP
 • 8,33% vakantietoeslag
 • 8,33% eindejaarsuitkering
 • collectieve kortingen op je zorgverzekering
 • uitruil van arbeidsvoorwaarden
 • reiskosten woon-/werkvergoeding

Solliciteren

Wil je meer weten over deze interessante uitdaging neem dan contact op met

 • Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Ivette Koeiman, personeelsadviseur, M: 06 2708 8624
 • Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Henriëtte Dekkers-Sinke, productgroepmanager Ambulancezorg GGD Haaglanden, M: 06 5018 8890.

Direct solliciteren mag natuurlijk ook

Solliciteren, zo werkt het!

Solliciteren kan via deze link

32-36 uur

5800

RAV Haaglanden

Wij staan altijd startklaar om de beste zorg te verlenen op de juiste plaats en tijd.

RAV Haaglanden

Waldorpstraat 555
Den Haag

T: 112
E: info@ravhaaglanden.com