Schriftelijk verzoek indienen

RAV Haaglanden streeft ernaar om het medisch dossier zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Dit moet, zoals is vastgelegd in de wetgeving, in elk geval binnen een maand.

Het medisch beroepsgeheim is een groot goed en een aanvraag voor inzage in een medisch dossier wordt daarom zorgvuldig behandeld. RAV Haaglanden heeft meerdere gegevens nodig, om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. In je aanvraag dien je onderstaande gegevens duidelijk te vermelden:

  • Voorletter(s) en achternaam
  • Geslacht/aanspreekvorm
  • Geboortedatum
  • Volledige adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Reden van de aanvraag (zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen)
  • Datum waarop de ambulancezorg heeft plaatsgevonden

Daarnaast is het belangrijk dat je een veilige kopie van je identiteitsbewijs met je aanvraag meezendt. Bij een veilige kopie van een identiteitsbewijs zijn BSN-nummer en pasfoto afgeschermd. Daarnaast is  de kopie voorzien van een watermerk. Dit kan eenvoudig en veilig via de KopieID-app van Rijksoverheid. Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Je kunt je medisch dossier opvragen door je verzoek te mailen naar info@ravhaaglanden.com of per post te versturen naar Waldorpstraat 555, 2521 CK Den Haag. Je aanvraag wordt vervolgens behandeld door de ambulancedienst die de ambulancezorg heeft verleend.

Vraag je het medisch dossier op namens een naaste? Dan is het belangrijk dat je aantoont dat je hiervoor gemachtigd bent door de patiënt of dat je bewijs meezendt waaruit blijkt dat je zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger bent. Je dient hierbij van jullie beiden een veilige kopie van het identiteitsbewijs mee te zenden.