Stafbureau Zorg (SBZ)

Stafbureau Zorg (SBZ) bestaat uit een team van Medisch Managers (MMA’s), ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig meldkamercentralist en een beleidsmedewerker. SBZ spant zich in om de medisch inhoudelijke prestaties van RAV Haaglanden te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Patiëntveiligheid staat hierbij centraal.

Het speerpunt van SBZ is om, vanuit de medische inhoud, het ambulancepersoneel van RAV Haaglanden te voorzien van handvatten om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen verlenen.

Inbreng van de medewerkers, vanuit de organisatie en vanuit ketenpartners is nodig om deze activiteiten uit te voeren. Indien daar aanleiding toe is, worden de gebruikte protocollen kritisch getoetst aan de huidige inzichten en aan beschikbare wetenschappelijke studies. Er wordt nauw samengewerkt met het Regionaal Opleidingscentrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH), omdat de kwaliteit van onze zorgverlening nauw samenhangt met de scholingsbehoefte van onze medewerkers.

Heb je een vraag met betrekking tot de medische kwaliteit van onze zorgverlening voor SBZ? Mail dan naar sbz@ravhaaglanden.org.