Regionaal Opleidingscentrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH)

Het Regionaal Opleidingscentrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH) is het opleidingscentrum van RAV Haaglanden. Het ROCAH ontwikkelt, coördineert en verzorgt scholingsactiviteiten en trainingen binnen RAV Haaglanden. Daarnaast zoeken wij regelmatig de samenwerking op in de (acute) zorg- en hulpverlenersketen, zoals de ziekenhuizen, huisartsen, brandweer, politie, landelijke partners en de GHOR Haaglanden. Kwaliteit, innovatieve manieren van onderwijs en eigen verantwoording van de medewerker staan bij het aanbieden van de scholingsactiviteiten en oefeningen hierbij hoog in het vaandel. Het onderwijs wordt ontwikkeld voor de doelgroepen: ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeurs, Bachelor Medisch Hulpverlener, verpleegkundig meldkamercentralist, logistiek uitgiftecentralist en de verpleegkundigen middencomplexe ambulancezorg.

Het ROCAH bestaat uit een team van zo’n tien trainers. Dit zijn medewerkers die gedeeltelijk op de ambulance en/of meldkamer actief zijn en in deeltijd actief zijn voor het ROCAH. De intentie is om vanuit alle diensten een afvaardiging trainers te hebben. Het team van het ROCAH werkt onder coördinatie en supervisie van de Regionaal Opleidingscoördinator (ROC). Binnen het ROCAH is er één managementassistente werkzaam. Het ROCAH werkt nauw samen met het Stafbureau Zorg (SBZ).

Het ROCAH heeft zijn scholings- en trainingslocatie in het pand van Ambulancezorg GGD Haaglanden, te Waldorpstraat 555 in Den Haag. Op de tweede etage heeft het ROCAH diverse scholingsfaciliteiten, waaronder een virtuele trainingsruimte waar het mogelijk is een acute situatie na te bootsen.

Heb je vragen met betrekking tot de scholing binnen RAV Haaglanden? Mail dan naar rocah@ravhaaglanden.org.