Samenstelling RvT

mw J.C.H.G. Arts, voorzitter
mw. M. Borsboom-Turabaz, lid
dhr. R. van Hattem, lid

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met eventueel een herbenoeming voor 4 jaar.