Cliëntenadviesraad (CAR)

De Cliëntenadviesraad (CAR) is binnen de organisatie van RAV Haaglanden de vertegenwoordiger van de patiënten. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die (potentieel) gebruik maken van de ambulancediensten in de regio Haaglanden. Hieronder vallen de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Wassenaar, Westland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

De CAR heeft wettelijke rechten op informatie en het uitbrengen van adviezen aan het bestuur van de organisatie. Hiervoor heeft de raad overleg met elkaar en periodiek vergaderingen met het bestuur. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de kwaliteit van zorg en naar de ervaringen met de ambulancezorg van RAV Haaglanden, die de leden van de raad bereiken.

Mocht u een compliment willen geven of een klacht willen indienen over de ambulancezorg van RAV Haaglanden, dan gaat dit niet via de CAR, maar kunt u elders op de website terecht. Klik hier voor de pagina Complimenten & Klachten.
Wilt u gericht uw ervaringen of gedachten delen met de CAR, dan kunt u een e-mail sturen naar car@ravhaaglanden.com.

Samenstelling CAR

mw. M.A. Zimmerman (voorzitter)
mw. B. van der Elst – van Biene
dhr. C. van der Plas