Ketenpartners tevreden over RAV Haaglanden!

In 2023 is het ketenpartnertevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd om structureel en uniform in kaart te brengen hoe de samenwerking met RAV’s wordt ervaren door ketenpartners, zoals SEH’s en huisartsenposten. Dit betrof een kwantitatief online onderzoek.

Resultaten

RAV Haaglanden (RAVH) scoort een tevredenheid van een 7.6 op een schaal van 1 t/m 10. Respondenten vinden dat de ambulancezorgprofessionals van RAVH duidelijk communiceren en op professionele wijze samenwerken met ketenpartners. Bovendien worden de ketenrichtlijnen en ‑afspraken goed nageleefd.

Het overdragen naar een ketenpartner wordt in het algemeen positief beoordeeld. Tijdens een overdracht wordt voldoende tijd genomen, worden alle benodigde gegevens overgedragen en vindt de overdracht gestructureerd plaats via de SBAR(R)-methodiek.

Over het algemeen voldoet de ambulancezorg van RAVH aan de verwachtingen van ketenpartners. Denk hierbij aan verwachtingen omtrent het maken van de juiste inschatting over het type ambulancezorg en het volgen van de inschatting van de professional als aanvrager. De respondenten vinden grotendeels dat de meldkamercentralisten in staat zijn om een juiste inschatting (en urgentie) te maken van de zorgvraag.

Verbeterpunten

Uit het ketentevredenheidsonderzoek zijn een aantal verbeterpunten gekomen die RAV Haaglanden, waar nodig, samen met de ketenpartners oppakt.

Volgend onderzoek

Het ketenpartnertevredenheidsonderzoek wordt eenmaal per drie jaar uitgevoerd. Het volgende onderzoek zal plaatsvinden in 2026.

Wij zijn namens RAVH trots op de mooie resultaten!

RAV Haaglanden