Inzet MC in het acute segment voor vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag

8 januari 2024 gestart

De nieuwe werkwijze is vanaf 8 januari 2024 een feit: 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt de Middencomplexe zorg ook ingezet in het acute segment voor vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag. Deze overgang is het afgelopen jaar zorgvuldig voorbereid door veel mensen in de organisatie.

We zijn blij met deze mijlpaal! Daarom hebben we op de ingangsdatum een feestelijk moment georganiseerd met koffie en taart. Heel fijn dat uit alle geledingen van de organisatie een aantal mensen hierbij aanwezig was. Ook onze ketenpartners GGZ en politie waren vertegenwoordigd.

Artikel in AD

De regionale pers heeft ook aandacht besteed aan deze ontwikkeling: een artikel in het AD en een nieuwsitem bij Omroep West.

Terugblik met Ernie de Deckere

Ter afsluiting een korte terugblik met Ernie de Deckere, MMA en projectgroeplid van het eerste uur:

“Het was een project van ruim 2 jaar. Met uiteraard de nodige hobbels en uitdagingen, maar met een resultaat voor RAVH waar we trots op zijn! De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen landelijk werd besloten dat vanaf 1 januari 2022 niet meer de politie maar de RAV verantwoordelijk werd voor het vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag. In mei 2022 zijn we binnen RAVH een pilot gestart met de Psycholance van onderaannemer BAS. Na de verkenning van verschillende scenario’s en een uitgebreid onderzoek, heeft het bestuur RAVH in december 2022 op advies van de projectgroep besloten het vervoer volledig zelf te gaan doen; door de inzet van de Middencomplexe Zorg ook in het acute segment voor deze patiëntengroep. Het jaar 2023 hebben we gebruikt voor de uitwerking en voorbereiding. Dat was heel veel werk, maar met de inzet van velen is het gelukt om de planning te halen. Op 8 januari 2024 is dus de nieuwe werkwijze ingegaan. Ik denk dat we op deze manier op ieder moment van de dag voor deze patiëntengroep hele goede zorg kunnen leveren. En voor de MC medewerkers lijkt het me een interessante ontwikkeling voor hun werk. In Nederland is RAV Haaglanden één van de koplopers, dus dat is wel bijzonder. Nu houdt de projectgroep op te bestaan, maar ik blijf mij als MMA vanuit Stafbureau Zorg inzetten voor de doorontwikkeling in 2024.”

RAV Haaglanden

Linkerfoto: Henriëtte Dekkers (voormalig Hoofd Ambulancezorg GGD Haaglanden en voormalig Bestuurder RAV Haaglanden) en Ernie de Deckere (Medisch Manager Ambulancezorg RAV Haaglanden) Rechterfoto: Ed Simons (Verpleegkundige Middencomplexe ambulancezorg)