Complimenten & klachten

Compliment

Heeft u een compliment en wilt u dat aan ons laten weten? Wij horen het graag via ons contactformulier!

Klacht

Als RAV Haaglanden vinden wij goede ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat samen gezocht kan worden naar een goede oplossing.

Eigen risico

Wij nemen enkel klachten over gerelateerd aan de verleende zorg in behandeling. Klachten ten aanzien van het verplichte eigen risico in de basisverzekering komen niet in aanmerking. Het eigen risico is van toepassing op vrijwel alle zorgverlening binnen de basisverzekering, ook de ambulancezorg valt onder dit risico. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Klachten over de zorgverlening

U kunt bij ons terecht met uw klachten over de verleende zorg van Ambulancezorg Zoetermeer, Ambulancezorg GGD Haaglanden, Witte Kruis Den Haag en Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden. Wij nemen uw klacht serieus en handelen deze af conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Binnen RAV Haaglanden is een klachtenprocedure van kracht. Zoals in de procedure omschreven maken wij gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD Haaglanden. Voor het indienen van een klacht kunt u van GGD Haaglanden invullen. Geef bij de omschrijving de datum, tijd en het ophaaladres aan. Meer informatie over de klachtenfunctionaris kunt u vinden op https://www.ggdhaaglanden.nl/over/klachten.htm.

Na indiening neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om de klacht inhoudelijk door te nemen en u de gelegenheid te bieden om vragen te stellen. Daarna zet de klachtenfunctionaris uw klacht door naar de dienst waarop de klacht betrekking heeft. De betreffende dienst zal uw klacht intern behandelen en houdt u op de hoogte van het verloop. Na afloop ontvangt u een terugkoppeling.

Geschillencommissie

RAV Haaglanden is aangesloten bij de Geschillencommissie Ambulancezorg. Mocht het voorkomen dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie dient u vooraf €52,50 aan klachtengeld te betalen.