ROCAH

Het Regionaal Opleidings Centrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH) is het opleidingscentrum van de RAV Haaglanden en de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden. Het ROCAH ontwikkelt, coördineert en verzorgt scholingsactiviteiten en trainingen binnen de RAV Haaglanden en de Geneeskundige meldkamer. Daarnaast zoeken wij regelmatig de samenwerking op in de (acute) zorg- en hulpverlenersketen, zoals de ziekenhuizen, huisartsen, brandweer, politie, landelijke partners en de GHOR Haaglanden. Kwaliteit, innovatieve manieren van onderwijs en eigen verantwoording van de medewerker staan bij het aanbieden van de scholingsactiviteiten en oefeningen hierbij hoog in het vaandel. Het onderwijs wordt ontwikkelt voor doelgroepen: ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeurs, Bachelor Medisch Hulpverlener, verpleegkundig meldkamer centralist, logistiek uitgiftecentralist en de laag- en middencomplexe ambulancezorg.

Het ROCAH bestaat uit een team van zo’n tien trainers. Dit zijn medewerkers die gedeeltelijk op de ambulance en/of meldkamer actief zijn en in deeltijd actief zijn voor het ROCAH. De intentie is om vanuit alle diensten een afvaardiging trainers te hebben. Het team van het ROCAH werkt onder coördinatie en supervisie van de Regionaal Opleidings Coördinator (ROC). Binnen het ROCAH is er één managementassistente werkzaam. Het ROCAH werkt nauw samen met het Stafbureau zorg (SBZ).

Het ROCAH heeft zijn scholings- en trainingslocatie in het pand van de GGD Haaglanden, Waldorpstraat 555 in Den Haag. Op de tweede etage heeft het ROCAH diverse scholingsfaciliteiten. Waaronder een virtuele trainingsruimte waar het mogelijk is een acute situatie na te bootsen.