Onderzoek naar patiëntwaardering in de ambulancezorg 2022

De komende tijd voert Ambulancezorg Nederland een onderzoek uit naar patiëntwaardering in de ambulancezorg. Dit onderzoek heeft als doel om een landelijk beeld te krijgen van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg.

Als u in maart 2022 ambulancezorg heeft ontvangen, kunt in mei of juni 2022 benaderd worden deel te nemen aan het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens Ambulancezorg Nederland. U ontvangt dan een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.

Afmelden onderzoek
Wilt u niet deelnemen aan het onderzoek? Dan kunt u via info@ravhaaglanden.com doorgeven dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden in het kader van dit onderzoek.