Op welke manier kun je je medisch dossier opvragen?

RAV Haaglanden is verplicht om een patiënt inzage te geven in zijn/haar medisch dossier en eventueel een kopie te verstrekken. Elke patiënt heeft daar recht op. RAV Haaglanden geeft zo snel mogelijk inzage in het medisch dossier als daarom gevraagd wordt. Dit moet, vanuit de wetgeving, in elk geval binnen een maand.

Je kunt je medisch dossier opvragen door je verzoek te mailen naar rav.haaglanden@denhaag.nl en schriftelijk op te vragen door je verzoek te sturen naar Waldorpstraat 555, 2521 CK Den Haag

Graag de volgende gegevens vermelden in het verzoek:

  • Voor– en achternaam en voorletter(s)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Burger Service Nummer
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Datum waarop de ambulancezorg heeft plaatsgevonden

En je verzoek kan alleen in behandeling genomen worden met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.